Ο Πολιτιστικός συλλόγος Τυμπακίου τάσσεται ομόφωνα υπέρ του λιμανιού.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Αριθμός πρωτόκολλου : 19
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013
Θέμα : Λιμάνι Τυμπακίου
Μετά από συνέλευση του πολιτιστικού συλλόγου Τυμπακίου και με
αφορμή την επαναφορά του θέματος της δημιουργίας Λιμανιού στην
περιοχή του Τυμπακίου (τοποθεσία: Κακόσκαλο) , το συμβούλιο
polistikos υπέρ της κατασκευής του όπως αυτή
προβλέπεται από την έρευνα του ΕΜΠ τηρώντας αυστηρά της
περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ε.Ε.
Το λιμάνι θα γίνει η αφορμή για εύρος επενδυτικών κινήσεων στο
Τυμπάκι και στην ευρύτερη περιοχή καθώς θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας και δυνατότητα βελτίωσης και ανάπτυξης των
υποδομών, τοποθετώντας παράλληλα την Νότια Κρήτη στο χάρτη
του παγκόσμιου διαμετακομιστικού εμπορείου με δρομολόγηση
επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων καθώς και
την δημιουργία μαρίνας. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και
αξιοποίηση του αεροδρομίου της περιοχής, δίνοντας πνοή και
προοπτική στη δύσκολη αυτή περίοδο.
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ζητάμε το επενδυτικό αυτό έργο
να πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και της ευρύτερης περιοχής.
Με Τα Τιμής
ο Πρόεδρος και το Δ.Σ