Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης
Την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με πολλές προοπτικές μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στην τελευταία συνεδρίαση του.anti2

Μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Παναγιώτη Σημανδηράκη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης υπερψήφισε, με ευρύτατη πλειοψηφία, Προγραμματική Συμφωνία με τίτλο: anti1«Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία στην Περιφέρεια της Κρήτης» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης με τα Κέντρα Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας αποτελεί η διάγνωση αναγκών μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας μεγάλης κλίμακας που θα οδηγήσει :anti3

 

  1. Στην συγκρότηση ερευνητικά εδραιωμένων προτάσεων πολιτικής για την Περιφέρεια Κρήτης, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της περιφερειακής καινοτομίας
  2. Στον πλήρη σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος στελεχών και αιρετών της Περιφέρειας Κρήτης.
  3. Την ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Βασικός στόχος του έργου είναι τόσο η προώθηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης όσο και η παραγωγή νέας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση μέσα από τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης και της επιμορφωτικής δραστηριότητας με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών και την παράλληλη ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων πολιτικής, εστιάζοντας σε επτά βασικούς πυλώνες:

  • Πολιτική Σταθερότητα και Ποιότητα των Ρυθμιστικών Μηχανισμών.
  • Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης.
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Κοινωνική Πολιτική και Βελτιωμένα Συστήματα Ασφάλισης.
  • Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιωσιμότητας.
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και Δημόσια Υγεία.
  • Τουριστικό Προϊόν και Ανάπτυξη στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα έργο διετούς διάρκειας, που περιλαμβάνει 8 Ενότητες-Εργασίες με 31 Παραδοτέα και θα υλοποιηθεί από 18μελή Ομάδα Έργου  σε συνεργασία με ερευνητές από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Κώστας Λάβδας (Πανεπιστήμιο Κρήτης & Tufts University, USA), ενώ συμμετέχουν Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κώστας Στεφανίδης, Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Νίκος Παπαδάκης, Βαγγέλης Τζουβελέκας, Πέλλα Καλογιανννάκη, Βασίλης Δαφέρμος, Δημήτρης Ξενάκης, Κώστας Μανασάκης), καθώς Ερευνητές και τεχνικοί του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ και διεθνής εμπειρογνώμονες σε θέματα διακυβέρνησης και διοικητικής μεταρρύθμισης.

Κατά την παρουσίαση της Προγραμματικής Συμφωνίας στα μέλη του Περιφερειακού Συμβούλιου το παρών έδωσαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης  Βασίλης Δαφέρμος, Δημήτρης Ξενάκης και Νίκος Παπαδάκης. Μετά την υπερψήφιση της σχετικής εισήγησης ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Παναγιώτης Σημανδηράκης δήλωσε ότι «Με την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της ρόλου, ενθαρρύνει και αξιοποιεί την επιστημονική γνώση των ερευνητικών

Ιδρυμάτων την Κρήτης».