Σας αφορά όλους: Τι πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση επιστράτευσης με αφορμή την κρίση στα Ίμια!
stratiotes1

Η επιστράτευση είναι μια δύσκολη υπόθεση και η επιτυχία της εξαρτάται από την ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων, η οποία ενισχύεται με τις συνεχείς ασκήσεις που επιβάλλεται να γίνονται.

Ως επιστράτευση χαρακτηρίζουμε την επαναφορά σε στρατιωτική υπηρεσία των εφέδρων λόγω στρατιωτικών αναγκών και στις μέρες μας η αρμοδιότητα για την κήρυξη της έχει περάσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, που εκδίδει προεδρικό διάταγμα, ενώ στο παρελθόν, γινόταν με βασιλικό διάταγμα.

Η επιστράτευση μπορεί να είναι «γενική» ή «μερική». Στην δεύτερη περίπτωση, καλούνται συγκεκριμένες εφεδρικές κλάσεις ή ορισμένες περιοχές, περιφέρειες ή διαμερίσματα της επικράτειας ή συγκεκριμένες ειδικότητες και εν συνεχεία συγκεντρώνονται στις στρατιωτικές υπηρεσίες, όπου δημιουργούνται τάγματα πεζικού. Να σημειωθεί ότι η μετακίνηση είναι υποχρεωτική και γίνεται δωρεάν.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και την εκτέλεση και σε περίοδο ειρήνης θα πρέπει να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, όταν παραστεί η ανάγκη.