Στα σαράντα δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή.. Μόνο χρόνος για ζωή..

RkKl0cVfu8ClRix1

Bookmark the permalink.