Η Στέλλα από την Κρήτη πήρε τα 10.000 ευρώ στο «Power Of Love»

Η Στέλλα από την Κρήτη πήρε τα 10.000 ευρώ στο «Power Of Love»

Bookmark the permalink.