Τα νερά της Θάλασσα στον Κόκκινος Πύργος και την Καταλυκή είναι «εξαιρετικής ποιότητας»
kokkinos pirgos-kataliki

Σε Ρεθυμνιώτικο εργαστήριο απευθύνθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Μανόλης Στυλιανάκης για να ελέγξει δείγματα από τη θάλασσα του Κόκκινου Πύργου και όπως τονίζει ο ίδιος, με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης «το θαλασσινό νερό του Κόκκινου Πύργου κατατάσσεται στην κατηγορία Εξαιρετική ποιότητα».

kokinos-pirgos

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κ. Μανόλη Στυλιανάκη «Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου ζήτησε από το διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος – νερών – τροφίμων – εδάφους «Χημικοτεχνική»,  με έδρα το Ρέθυμνο, να πάρει δείγματα θαλασσινού νερού για ανάλυση. Ελήφθησαν  δύο δείγματα θαλασσινού νερού από την παραλία του Κόκκινου Πύργου – Καταλυκής και η ανάλυσή τους έδειξε ότι και στα δύο δείγματα οι παράμετροι escherichia coli  και Εντερόκοκκοι είναι μικρότερες από τα επιτρεπόμενα όρια των 250 cfu / 100 ml και 100 cfu / 100 ml αντίστοιχα ( Escherichia coli 34 cfu / 100 ml στο ένα δείγμα και 5 cfu / 100 ml στο άλλο . Εντερόκοκκοι 8 cfu / 100 ml  στο άλλο  δείγμα και <4 cfu / 100 ml στο άλλο δείγμα). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά το θαλασσινό νερό του Κόκκινου Πύργου κατατάσσεται στην κατηγορία Εξαιρετική ποιότητα σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)».

Η εταιρεία

Η «Χημικοτεχνική» είναι ένα Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), στα περισσότερα είδη δοκιμών, επίσημα αναγνωρισμένο για ελέγχους στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας, της ποιότητας και της ασφάλειας. Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία «τα Εργαστήρια “Χημικοτεχνική” με το επιστημονικό προσωπικό και τις υποδομές που διαθέτουν, είναι σε θέση να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των νερών, των οποίων η γνώση είναι βασικός παράγοντας για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών, για υιοθέτηση μέτρων και τεχνικών επεξεργασίας και διάθεσης του νερού. Οι Αναλύσεις μας και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αφορούν όλα τα είδη και θέματα του νερού. Επί παραδείγματι, υποστηρίζουμε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ), και Δημόσιες Αρχές, στον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού υπόγειου ή επιφανειακού. Εκτελούμε τις φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στα πλαίσια της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό. Τα Εργαστήρια μας με εκπαιδευμένους δειγματολήπτες αναλαμβάνουν την λήψη και μεταφορά των δειγμάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που αποτελείται από την καταγραφή, τη δειγματοληψία, την ανάλυση έως την γνωμάτευση των αποτελεσμάτων και τεχνική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας του νερού».

ΦΩΤΟ Α1-1