Τέσσερις μέρες το Τυμπάκι χωρίς νερό και ο Πρόεδρος του τοπικού και της ΔΕΥΑΦ δεν ήξερε τίποπα
Water Supply

Μας πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος του Τυμπακίου μετά από τις έντονες αντιδράσεις με τα στολίδια του πολιτιστικού και του θέσαμε και το θέμα του ότι δεν είχε νερό και δεν το ήξερα καν

Ακούστε τι μας είπε