Είναι μία λίστα που προκύπτει συνδυαστικά από τον αριθμό των ακροατών που συντονίζονται σε ένα ραδιόφωνο (η ακροαματικότητά του δηλαδή) και το συνολικό χρόνο που αφιερώνουν σε αυτό (τη μέση διάρκεια ακρόασης δηλαδή).

Από τα δύο αυτά προκύπτει το μερίδιο ακροαματικότητας των ραδιοσταθμών. Ή, αλλιώς, «ο συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ενός σταθμού ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών κατά την διάρκεια της περιόδου μέτρησης», όπως αναφέρει σχετικά η Focus-Bari. Μπερδεμένο, έτσι;
Δεν ξέρουμε πόσο (μεγάλη) αξία έχει η λίστα αυτή στη διαφημιστική αγορά… –
http://e-tetradio.gr

Loading