Το Alcohol is Free (Koza Mostra και Αγάθωνας Ιακωβίδης)
http://www.youtube.com/watch?v=FPvX5GXF8z4