Βαριά καμπάνα σε δημοτική επιχείρηση του Δ. Φαιστού για παρανομίες σε προστατευόμενη περιοχή!
paralia-komoy-620x330

Βαριά καμπάνα από την περιφέρεια Κρήτης στη δημοτική επιχείρηση Πιτσιδίων, φορέα που ανήκει στο δήμο Φαιστού, για παράνομες παρεμβάσεις στη μοναδικού κάλλους, προστατευόμενη παραλία του Κομού! Με απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Ευριπίδης Κουκιαδάκης, επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ στη δημοτική επιχείρηση, που έχει μοναδικό μέτοχο το δήμο Φαιστού. Το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή, όπως αναφέρεται, η εταιρεία του δήμου προχώρησε σε παράνομες επεμβάσεις εντός της προστατευόµενης παραλίας Κοµού. Οι παράνομες εργασίες είχαν σα συνέπεια, όπως σημειώνεται στην απόφαση, την καταστροφή γεωλογικών σχηµατισµών, αµµοθινών, φυσικής βλάστησης, την αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου και την γενικότερη υποβάθµιση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου.
Η παραλία έχει χαρακτηριστεί Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης στο πλαίσιο του δικτύου ΝΑΤURA 2000.

Η απόφαση υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2014

paralia-komoy-prostimo

 

www.candianews.gr