Βίντεο Από Τον Σεισμό 5,3 R Στον Αλευρόμυλο “Μύλοι Αγίας Μαρίνας” Στη Βόνη Πεδιάδος Του Ηρακλείου
Βίντεο Από Τον Σεισμό 5,3 R Στον Αλευρόμυλο “Μύλοι Αγίας Μαρίνας” Στη Βόνη Πεδιάδος Του Ηρακλείου

Σεισμός 5,3R Στην Κρήτη
Βίντεο Από Τον Σεισμό Στον Αλευρόμυλο “Μύλοι Αγίας Μαρίνας” Στη Βόνη Πεδιάδος Του Νομού Ηρακλείου