Βίντεο να σου κόβονται τα ύπατα… Του έπεσε η Ολυμπιακή Φλόγα, όμως σηκώθηκε και έστειλε το καλύτερο μήνυμα
amea-floga

Καθώς πήγαινε να ανάψει την Ολυμπιακή Φλόγα, του έφυγε το μπαστουνάκι και έπεσε…

Σηκώθηκε όμως… συνέχισε και έδωσε το καλύτερο μήνυμα στους ανθρώπους…