Βίντεο πως μπορούμε να φτιάξουμε σταυρό από βάγια
Βίντεο πως μπορούμε να φτιάξουμε σταυρό από βάγια

Με το καλό να εορτάσουμε την Κυριακή των Βαϊων.
Αν υπάρξουν φέτος στους Ιερούς Ναούς οι Σταυροί από Βάγια.