«Βόμβα» Ντράγκι «Όχι» σε αγορά ομολόγων, αν η Ελλάδα δεν είναι σε πρόγραμμα
ΕΚΤ«Βόμβα» Ντράγκι – Τι κρύβεται στα ψιλά γράμματα της απόφασης για «ποσοτική χαλάρωση»

dragi

Χωρίς ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής βοήθειας, μια χώρα της Ευρωζώνης δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα-μαμούθ ύψους 1,1 τρισ. ευρώ για αγορά κρατικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά
«Αστερίσκοι» οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε εξαίρεση της Ελλάδας από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, που προβλέπει την παροχή οικονομικής βοήθειας-μαμούθ συνολικού ύψους 1,1 τρισ.ευρώ το δεκαοκτάμηνο από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, περιλαμβάνονται στα «ψιλά γράμματα» της απόφασης για το λεγόμενο QE (Quantitative Easing).

Παρόλο που ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είπε ότι δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για την Ελλάδα, αλλά κανόνες που ισχύουν για όλους, στο τεχνικό παράρτημα της συμφωνίας οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση μιας χώρας διευκρινίζονται με απόλυτη σαφήνεια.

Ειδικά για την περίπτωση μιας χώρας που βρίσκεται σε πρόγραμμα, όπως η Ελλάδα δηλαδή, επισημαίνεται ότι η αγορά ομολόγων της στη δευτερογενή αγορά αναστέλεται εφ’ όσον το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας επανεξετάζεται από την Τρόικα.

Με απλά λόγια, για όσο διάστημα κάποιος εκ των εμπλεκομένων (για παράδειγμα η κυβέρνηση της χώρας που βρίσκεται σε πρόγραμμα) ζητά επαναδιαπραγμάτευση, η χρηματοδότηση θα αναστέλεται και θα μπορεί να συνεχιστεί μόνο σε περίπτωση θετικής έκβασης της αξιολόγησης!

*Τίτλοι που δεν έχουν την αξιολόγηση CQS3 θα είναι επιλέξιμοι, για όσο διάστημα το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής ικανότητας του ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται για την καταλληλότητα των εγγυήσεων.
Επιπλέον, στη διάρκεια της επανεξέτασης των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας για κάποιο κράτος μέλος της Ευρωζώνης τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα ανασταλούν και θα αρχίσουν πάλι να ισχύουν μόνο σε περίπτωση θετικής έκβασης της αξιολόγησης (σσ. εννοεί από την Τρόικα στην περίπτωση της Ελλάδας), αναφέρεται στο σημείο 4 του τεχνικού Annex της ΕΚΤ.
Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγγλική γλώσσα: «Securities that do not achieve the CQS3 rating will be eligible, as long as the Eurosystem’s minimum credit quality threshold is not applied for the purpose of their collateral eligibility. Moreover, during reviews in the context of financial assistance programmes for a euro area Member State, eligibility would be suspended and would resume only in the event of a positive outcome of the review».

*Οι χώρες που θα μπορούν να συμμετέχουν σ’αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση από έναν ανεξάρτητο οργανισμό τουλάχιστον CQS3 εις ό,τι αφορά τον εκδότη ή τον εγγυητή (δηλαδή την ΕΚΤ) σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΚΤ/2011/14, όπως έχει τροποποιηθεί.
Κωδικοποιημένα, οι όροι της ΕΚΤ:
1. Η αγορά ομολόγων της Ελλάδας στη δευτερογενή αγορά αναστέλεται, εφόσον το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας επανεξετάζεται από την Τρόικα.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως, για όσο διάστημα κάποιος εκ των εμπλεκομένων (για παράδειγμα η κυβέρνηση της χώρας που βρίσκεται σε πρόγραμμα) ζητά επαναδιαπραγμάτευση, η χρηματοδότηση θα αναστέλεται και θα μπορεί να συνεχιστεί μόνο σε περίπτωση θετικής έκβασης της αξιολόγησης.

2. Τίτλοι που δεν έχουν την αξιολόγηση CQS3 θα είναι επιλέξιμοι, για όσο διάστημα το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής ικανότητας του ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται για την καταλληλότητα των εγγυήσεων.

3. Οι χώρες που θα μπορούν να συμμετέχουν σ’αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση από έναν ανεξάρτητο οργανισμό τουλάχιστον CQS3 εις ό,τι αφορά τον εκδότη ή τον εγγυητή (δηλαδή την ΕΚΤ) σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΚΤ/2011/14, όπως έχει τροποποιηθεί.

Από τον Ιούλιο και μετά η υπό όρους ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα
«Θα υπάρξουν πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας στην περίπτωση χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα βοήθειας από ΕΕ και ΔΝΤ» δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ντράγκι.

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται κατ’ αρχάς στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, αλλά υπό προϋποθέσεις, με σημαντικότερη την υπαγωγή της σε πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ και το ΔΝΤ.

«Δεν έχουμε ειδικούς κανόνες (special rules) μόνο για την Ελλάδα, έχουμε κανόνες που ισχύουν για όλους. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι όροι πριν αγοράσουμε ελληνικά ομόλογα και θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εφαρμογή» επισήμανε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

Και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο κανόνα για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται (σσ για την συμπερίληψη της Αθήνας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης)».

Κληθείς να διευκρινίσει τι θα συμβεί στην περίπτωση της Ελλάδας, ο κ.Ντράγκι ήταν ξεκάθαρος: «Από τον Ιούλιο και μετά μπορεί να ξεκινήσει η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αν πληρούνται οι προϋποθέσεις».

Διαβάστε εδώ τι αναφέρεται στο technical anex nπου συνοδεύει την απόφαση της ΕΚΤ

 

 

http://www.protothema.gr