Βρέθηκε μουμιοποιημένος μοναχός μετά από 200 χρόνια… Δεν είναι νεκρός!!

moumia

Bookmark the permalink.