Αφαιρέθηκαν οι πινακίδες από αγροτικό που μετέφερε την εικόνα της Παναγίας
 

Πηγή