«Αυτοκινούμενη» ελιά… από ακροατή μας
 

«Αυτοκινούμενη» ελιά… από ακροατή μας που αναρωτιέται… «πήραν και οι ελιές τους δρόμους;;;;»