Καλοκαιρινές δράσεις: Των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Μοιρών
Οι Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών συνεχίζουν να βρίσκονται
σε ετοιμότητα και παραμένουν ενεργοί, δρώντας όπου υπάρχει ανάγκη.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού και
έγκρισης από την Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. οι Εθελοντές, κατά τη θερινή περίοδο,
θα βρίσκονται κάθε Σαββατοκύριακο σε παραλία του Δήμου δρώντας επικουρικά
στον υπεύθυνο ναυαγοσώστη, σε οποιαδήποτε πρωτοβοηθητική ανάγκη παραστεί.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία Δήμου Φαιστού καθώς και με
το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Φαιστού οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. συμβάλλουν στην
προσπάθεια των Πυροσβεστών για πρόληψη πυρκαγιών τις μέρες που κρίνεται
απαραίτητο και συγκεκριμένα όταν ο δείκτης επικινδυνότητας τίθεται άνω του
βαθμού 4 από την αρμόδια Αντινομαρχία Π.Π., με τους εθελοντές Σαμαρείτες να
εκτελούν χρέη πυροφυλάκων στο πυροφυλακείο της Αληθινής.
Τέλος, συνεχίζεται η συνδρομή των Εθελοντών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών στα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19 με
έλεγχο θερμομέτρησης και οξυγονομέτρησης όταν κρίνεται απαραίτητο, των
εισελθόντων στο Ειρηνοδικείο Μοιρών.

To Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών και οι Εθελοντές του παραμένουν αρωγοί των
αρμόδιων κρατικών φορέων σε κάθε έκτακτη ανάγκη όπου κινδυνεύει η Ανθρώπινη
ζωή και περιουσία.