Ανέκδοτο με πολύ γέλιο…. Ζωγραφίζει το γυφτάκι μια μύγα στον πίνακα…
anekdo

giftaki