Χρηματοδοτήσεις για τις Πλατείες Μοιρών και Τυμπακίου!
Η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών καθώς και η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΔήμοΦαιστού προχώρησαν στην έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «Μελέτες ωρίμανσης έργων  Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ–ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

 plateia tympakiΣυγκεκριμένα η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης  ποσού 50.000 € για την εκτέλεση του 1ου υποέργου με τίτλο «Μελέτη Διαμόρφωσης Πλέγματος Πεζοδρόμων Περιοχής Πλατείας Αγοράς Μοιρών», καθώς επίσης τη διάθεση πίστωσης  ποσού 50.000 € για την εκτέλεση του 2ου υποέργου με τίτλο «Μελέτη Διαμόρφωσης Πλέγματος Πεζοδρόμων Περιοχής Πλατείας Αγοράς Τυμπακίου».
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στο ευρύτερο πλαίσιο με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης έργων  Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ–ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» προϋπολογισμού 700.000,00 €.
Για τις Μελέτες Διαμόρφωσης Πλέγματος Πεζοδρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Τυμπακίου και Μοιρών, ως προϊστάμενη Αρχή ορίζεται το Δ.Σ. του Δήμου Φαιστού και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, ορίζεται η Δ/νση Πόλεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
Η Δήμαρχος Φαιστού κ. Πετρακογιώργη, εξέφρασε την ικανοποίηση της για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου,  δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να ξεκινήσουν  σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διαμορφώσεις των πλατειών και στα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα.