Ένας πολύ έξυπνος τρόπος να διαφημίσουν την ανταλλακτική βιβλιοθήκη της ΔΡΩ,
drw

Παράκληση να βγάλουν μια Bookselfie μπροστά στην καινούρια ανταλλακτική βιβλιοθήκη της ΔΡΩ στις Μοίρες
να την κρατήσουν μια βδομάδα σαν φωτογραφία προφίλ και να προκαλέσουν τρεις καινούριους ο καθένας!

Από ότι μαθαίνουμε η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται καθημερινά με βιβλία από δωρεές