Η ηθική ως θεμέλιο της πολιτικής ιδεολογίας και πράξης
kalogianakis mixalis

Γράφει ο Μιχάλης Ι. Καλογιαννάκης*

Μελετώντας, διεισδύοντας ερευνητικά και αναλύοντας τις συμπεριφορές, πολιτικών φορέων αλλά κυρίως προσώπων, στην πολιτική και πολιτειακή σκηνή του τόπου μας, σήμερα, μοιραία προσκρούουμε στην έλλειψη σαφήνειας του πολιτικού αφηγήματος, στην ανυπαρξία συνάφειας, λόγου και έργων, στην φθίνουσα πολιτική ποιότητα, στην εξόφθαλμη και γοερή υπαρξιακή εξάρτηση και εν τέλει στην έκπτωση αρχών, αξιών και ηθικής .

Το πολιτικό φάσμα, στην Ελλάδα σήμερα, έχει απόλυτη ανάγκη όλων αυτών, των ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία εδράζουν στην αδιασάλευτη προσήλωση σε σταθερούς, κοινωνικά αποδεκτούς και δοκιμασμένους πυλώνες ηθικής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής , σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο.

Έχει ανάγκη, δομικής, ηθικής, συστημικής, οντολογικής και εν τέλει ιδεολογικής και πολιτικής κάθαρσης πρωτίστως, με σκοπό να αναβαθμιστεί και να αναβαπτιστεί, σε επίπεδο αξιοκρατίας, ποιότητας ήθους και ύφους.

Η ηθική σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της, είναι μοιραία προϊόν, πηλίκον και γινόμενο πολλών παραμέτρων & παραγόντων και οπωσδήποτε άθροισμα, καθημερινού προσωπικού αγώνα και εσωτερικής πάλης.

Κεντρικός άξονας και πυρήνας αυτού του αγώνα, αποτελεί η ευδιάκριτη ύπαρξη σταθερού και απαρέγκλιτου ιδεολογικού στίγματος, ως στοιχείο έκφρασης, αλλά και κομβικό σημείο συνάντησης, της ηθικής και φιλοσοφικής ομοιογένειας με τον γόνιμο πλουραλισμό, απόψεων και ιδεών.

Η ενσυνείδητη προσήλωση, στην ηθική, ως εφαλτήριο παραγωγής, θετικής πολιτικής ενέργειας κ έργου, έχει κόστος και πολλές φορές σκληρό τίμημα.

Το κόστος του αγώνα, στο δύσβατο και μοναχικό μετερίζι, της ηθικής των πράξεων και όχι των εύκολων λόγων, είναι μοιραίο και δυστυχώς αναπόφευκτο.

Απαιτεί, σθεναρή θέληση, σοβαρή στρατηγική, ισχυρή πολιτική βούληση, ορθολογική και αξιοκρατική διαχείριση, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

Η βραχυπρόθεσμη δαπάνη πολιτικού κεφαλαίου και ενδεχομένως οι προσωρινές και αμελητέες, μικροπολιτικές απώλειες, αποτελούν, μέρος αυτού του τιμήματος.

Οι καρποί της ηθικής όμως, είναι κοινωνικά μακροπρόθεσμοι και θεσμικά ουσιαστικοί. Αποτελούν πολιτειακή και εντέλει πολιτική παρακαταθήκη, απαράμιλλης αξίας!

Η νέα γενιά, αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας, έχει δικαιωματικά εναποθέσει,όλες τις ελπίδες και τις προσδοκίες της, προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία, ως τον μόνο φορέα ,που θα μπορούσε να διασφαλίσει επιτέλους, την εφαρμογή, υγιών κανόνων, κοινωνικής αξιοκρατίας, πολιτικού πολιτισμού & ευπρέπειας και εν κατακλείδι, πολιτικής ηθικής, αξιοπρέπειας και ήθους, για την επόμενη μέρα, στην Ελλάδα.

Πολιτική ηθική, στο φέρεσθαι και στο φαίνεσθαι, στο πράττειν , για όλους τους Έλληνες ανεξαιρέτως, χωρίς μεροληψίες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εμπάθειες.

*Ο Μιχάλης Ι. Καλογιαννάκης είναι Θεολόγος.

Ph. D. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Συγγραφέας