Κάτι δεν πάει καλά στο Δήμο Φαιστού ….Άκυρο και το δάνειο λέει η Αποκεντρωμένη Κρήτης
dimos-faistoy-620x330

AKYΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. Σ ΦΑΙΣΤΟΥ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Μετά την ακύρωση  της με αριθμό  77/2015  απόφαΑποκεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού  (βλ.  εδώ)  σειρά έχει η με αριθμό 87/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, με την οποία εγκρίνεται η λήψη δανείου ύψους 3.400.000 € για τη χρηματοδότηση οφειλών του Δήμου ώστε να προκύψει ισοσκέλιση στον προϋπολογισμό έτους 2015.

Η απόφαση αυτή  ακυρώνεται , καθώς ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ορίζουν ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του!!!!.

Δείτε εδώ την αναρτηθείσα  στην διαύγεια   απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

danio danio1