Η πιο συγκινητική φωτογραφία της χρονιάς ” Η δύναμη της Ελληνικής οικογένειας”
evzonas papoudes

Ναι, είναι συγκινητικό (!).. γιατί αυτή η οικογενειακή λατρεία στους επιγόνους, Μ Ο Ν Ο . Ε Δ Ω . Σ Τ Η Ν . Ε Λ Λ Α Δ Α . Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι . 🇬🇷 🇬🇷 . . . .

Μάλιστα.. εδώ στην Ελλάδα των λαθών.. και των μειονεκτημάτων… υπερέχει η παράδοσή μας, που τίποτα δεν την σταματά.. Αυτός είναι ο ΕΛΛΗΝΑΣ !!!!!!

(*επίγονος = μεταγενέστερος, διάδοχος, συνεχιστής του έργου.)

 

Από την σελίδα του Facebook Η ζωή είναι όμορφη