Προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΟΕΦ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΟΕΦ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός  Τυμπακίου δημοσιοποίησε τις παρακάτω 6 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021- 2022:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο της δράσης Biv του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος Ισχύος: 12/11/2021 έως 02/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Τίτλος : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας ελαιοδιχτύων της δράσης Δi1 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος Ισχύος: 12/11/2021 έως 02/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας και εγκατάστασης παγίου εξοπλισμού στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν1 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος Ισχύος: 12/11/2021 έως 02/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4

Τίτλος : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας και εγκατάστασης παγίου εξοπλισμού στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν2 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπσκίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ)611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος  Ισχύος: 12/11/2021 έως 02/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο του Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος  Ισχύος: 12/11/2021 έως 02/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος  Ισχύος: 12/11/2021 έως 02/12/2021