Προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΟΕΦ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΟΕΦ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός Τυμπακίου δημοσιοποίησε τις παρακάτω  Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014, στο πλαίσιο του Β έτους,  της περιόδου 2021- 2022:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας και εγκατάστασης γεννήτριας αζώτου στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν1 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος Ισχύος: 28/06/2022 έως 18/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8

Τίτλος : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν1 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος Ισχύος: 28/06/2022 έως 18/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο ασφαλτόστρωσης στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν2 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

Περίοδος Ισχύος: 28/06/2022 έως 18/07/2022

Παράταση προθεσμίας έως 28.7.2022