Τα Κρητικόπουλα λένε όχι στον σχολικό εκφοβισμό… Μια ταινία-μήνυμα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βώρων
voroiekfovismos

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ταινία-μήνυμα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βώρων, ενάντια στη σχολική βία και στο σχολικό εκφοβισμό. Λέμε ΟΧΙ σε κάθε μορφή βίας!