Τυμπάκι – Η Πύλη του Νότου
Μας το ζητήσατε να δείτε την μακέτα και το Video που παρουσίασε  ο κύριος Κεφαλογιάννης στο πολύκεντρο στις Μοίρες.

Αυτή θα είναι η τελική πρόταση που θα παρουσιάσουν στους επενδύτες στην Κίνα.

http://www.youtube.com/watch?v=xGhMcaQ5nsQ