Βίντεο που «κόβει την ανάσα»: Κύματα «καταπίνουν» ρυμουλκό..
Βίντεο που «κόβει την ανάσα»: Κύματα «καταπίνουν» ρυμουλκό..

Βίντεο που «κόβει την ανάσα»: Κύματα «καταπίνουν» ρυμουλκό..