Να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν παντρεύει κουμπάρους
i-ekklisia-den-pantreuei-koumparous.w_l

Η Εκκλησία είπε όχι στην τέλεση θρησκευτικού γάμου σε ένα ζευγάρι από τη Ρόδο, επειδή ήταν ήδη κουμπάροι. Ο γαμπρός είχε βαφτίσει στο παρελθόν το παιδί της νύφης, γεγονός που τους καθιστά πνευματικούς συγγενείς δευτέρου βαθμού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Εθνους», η υπόθεση αυτή απασχόλησε και την Ιερά Σύνοδο, η οποία κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί των δογματικών και νομοκανονικών ζητημάτων, αποφάσισε στις αρχές Μαρτίου ότι «κωλύεται ο γάμος μεταξύ του ζευγαριού εκ Ρόδου, ένεκεν πνευματικής συγγένειας δευτέρου βαθμού, ήτοι γάμου μεταξύ αναδόχου και μητρός αναδεκτού».

Πάντως, η περίπτωση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, καθώς η σχετική διάταξη προβλέπεται για όλα τα ζευγάρια που τυγχάνει να είναι και κουμπάροι: «Κωλύεται ο γάμος μεταξύ του (της) αναδόχου (νονού) και του (της) βαπτισθέντος ή των γονέων του και τανάπαλιν. Πνευματικοί αδελφοί δε λογίζονται, εκείνοι, οι οποίοι έχουν κοινό ανάδοχο και επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικού γάμου στις περιπτώσεις αυτές».

Σημειώνεται, ότι δεν είναι λίγοι οι ιερείς που θεωρούν αναχρονιστική της αντίληψη αυτή στην περίπτωση, πάντα, που δεν υπάρχει συγγένεια εξ αίματος.